رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام با عبدالمجید کشوری مدیرکل و جمعی از مسئولین زندان های استان، دیداری تعاملی داشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - این دیدار با هدف فراهم شدن بستر هرچه بهتر اشتغال زندانیان برگزار شد و پیرو انعقاد تفاهم نامه سازمانی به منظور همکاری و تعامل بیش از پیش در خصوص ایجاد شغل برای زندانیان واجد شرایط و بهره مندی از توان و ظرفیت یکدیگر و همچنین استفاده از زندانیان رأی باز در امورات پروژه ای، نهال کاری، اجرای طرح سیل بند و قول های مساعدی داده شد.

رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نیز در ادامه ضمن اعلام آمادگی برای تعامل و همکاری اثربخش، گفت: برای انجام بسیاری از امورات پروژه ای که منجر به کسب درآمد می شوند از زندانیان رأی باز استفاده خواهد شد و امید است با حمایت از این قشر آسیب دیده و توانمندسازی آنان بتوانیم از بروز آسیب های اجتماعی برای خانواده های زندانیان نیز پیشگیری کنیم و مسیر بازسازگاری اجتماعی زندانیان هموارتر گردد.

 

مدیرکل زندان های ایلام با اشاره به تاثیر اشتغال در بازپروری زندانیان و جایگاه ویژه آن در فعالیت های اصلاحی و تربیتی، بیان داشت: تأثیر اشتغال بر زندانیان و نقش آن در بازگشت صحیح این قشر آسیب پذیر به جامعه با تحلیل و تشریح از منظر جرم شناسی، همراه با نتایج اصلاحی و تربیتی است.

عبدالمجید کشوری تصریح کرد: این رسالت اجتماعی ما است که بر اساس حقوق شهروندی برای زندانیان ایجاد شغل کنیم چراکه این افراد مقاوم تر، با انگیزه تر و جدی تر هستند و اگر آنها کار را در دست بگیرند، و حتی بیرون از زندان زمینه اشتغال آنها فراهم شود می توانند به رشد صنعتی و تولیدی کمک کنند .