مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: تسهیلگران با آگاهی بخشی از مزایای عملیات آبخیزداری می توانند نقش مؤثری در سرعت بخشیدن به اجرای این اقدامات ایفا کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از مهر- علی کیان صبح دوشنبه در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی همراهی و همگامی تسهیلگران با اجرای پروژه های آبخیزداری را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: از آنجائی که اجرای پروژه های آبخیزداری بسیار با اهمیت بوده و بدون همکاری و مشارکت جوامع محلی امکان پذیر نیست، از همین رو حضور افرادی با عنوان تسهیلگر برای تسریع در روند اجرای این پروژه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آبخیزداری را عامل موثری در کنترل سیلاب و همچنین تقویت سفره های آب زیر زمینی دانست و اضافه کرد: با توجه به این که منفعت این اقدامات برای خود مردم است، تسهیلگران با آگاهی بخشی از مزایای عملیات آبخیزداری می توانند نقش موثری در سرعت بخشیدن به اجرای این اقدامات ایفا کنند.

وی در ادامه افزود: موضوع نظارت بر اجرای پروژه ها به جدیت باید در دستور کار باشد و اعضاء ستاد از عرصه های تحت پوشش این پروژه ها بازدید به عمل آورند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه اقدامات انجام شده از سوی بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و برای سرعت بخشیدن به روند اجرای این اقدامات و رفع موانع موجود علاوه بر بحث و گفت و گو راهکارهایی نیز ارائه شد.