اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی امروز با حضور مدیران و کارشناسان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی و دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با توجه به تصمیم سازمان برای انتقال دبیرخانه ستاد برگزاری هفته منابع‌طبیعی و آبخیزداری از دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی به دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل، این جلسه هماهنگی برای برگزاری مطلوب هفته منابع‌طبیعی و آبخیزداری سال جاری برگزار گردید و بر همکاری نزدیک دو دفتر همچون گذشته تأکید گردید. 
بر اساس این گزارش، اقدامات هفته منابع طبیعی در خصوص "انتخاب نمونه‌های منابع‌طبیعی"، "مشارکت همیاران طبیعت"، "مشارکت دستگاه‌های عضو نهضت سبز" همچنان توسط دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی برگزار می‌شود و کلیه اقدامات مربوط به دبیرخانه اعم از هماهنگی‌های درون و برون سازمانی، برگزاری مراسم‌های ملی و استانی توسط دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل و با همکاری معاونت‌های تخصصی اجرایی خواهد شد. 
در این جلسه همچنین تأکید شد که روابط عمومی باید جنبه هدایت کنندگی ستاد برگزاری هفته را برعهده داشته باشد و عملیات اجرایی هفته منابع طبیعی را با توجه به موضوعات سازمانی به بخش های مرتبط واگذار نماید.
در پایان این جلسه دست اندرکاران هفته منابع طبیعی متفق القول بر برگزاری هفته منابع‌طبیعی با مشارکت گسترده آحاد مردم تاکید نمودند.