شهرستان پاکدشت با داشتن حدود ۲۵هزار هکتار مرتع هر ساله میزبان عشایری است که پس از گذران فصل چرای دام در مراتع ییلاقی و برای عزیمت به مراتع قشلاقی مدتی در مراتع میانبند این شهرستان اطراق کرده و در این مراتع دام های خود را تعلیف می کنند که با هدف حفظ و احیاء پوشش گیاهی منطقه پروژه مدیریت چرا به مرحله اجرا در آمده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اصغر سپه وند سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاکدشت در همین ارتباط گفت: به منظور برقراری تعادل بین ظرفیت مرتع و چرای دام باید مدیریت مطلوبی اعمال و دام ورودی به مرتع کنترل شود که با اجرای این پروژه به گیاه فرصت تجدید حیات و رشد کافی داده می شود که در این صورت مراتع حفظ شده و شاهد پوشش گیاهی مناسب از لحاظ کمی و کیفی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مراتع علاوه بر دارا بودن نقش ارزنده اکولوژیکی، اهمیت بسزائی در اقتصاد و معیشت بهره برداران به ویژه عشایر ایفا می کند افزود: مراتع شهرستان پاکدشت به صورت میانبند و در مسیر ایلراه های قشلاقی قرار دارد که هر ساله میزبان عشایری از شهرستان های ورامین، پیشوا و ری می باشد که در راستای حفظ، نگهداری و پایداری این مراتع پروژه کنترل دام و کوچ عشایر با اعمال اقداماتی از جمله تشکیل اکیپ های حفاظتی این مراتع و مبادی ورودی ایلراه ها را تحت نظارت و پایش دارند.
این مقام مسئول تأکید کرد: با توجه به موقعیت استراتژیکی این مراتع و وجود چند ایلراه عشایر در مناطق توچال، حمامک و پاچالک و دو گوش و کولیک تأمین اعتبارات مناسب برای اجرای هر چه بهتر پروژه مدیریت چرا ضروری می باشد.