رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: هشت میلیون و ۸۰۰هزار مترمکعب آب با اجرای طرح های آبخیزداری در شهرستان خمین ذخیره سازی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نصرت الله هاشمی اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز چهار چشمه شهرستان خمین کلید خورد که هدف از اجرای این طرح جلوگیری از فرسایش خاک، هدر رفت آب های سطحی و تغذیه سفره های زیر زمینی است.

وی ادامه داد: اعتبار این طرح چهار میلیارد ریال است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: این دومین طرح آبخیزداری است که امسال در خمین اجرایی می شود و طرح آبخیزداری دیگری نیز در یک ماه آینده در روستای خان آباد آغاز می شود.

هاشمی یادآور شد: طرح های آبخیزداری در ۱۲۵ هزار و ۳۱۵ هکتار از عرصه های طبیعی خمین اجرا و مطالعه شده است.

وی افزود: تحقق طرح های آبخیزداری شامل ۱۴۶مورد عملیات مکانیکی و بند خاکی، آبگیری یک میلیون و ۸۷۳ هزار متر مکعبی را فراهم کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمین بیان کرد: ۹۵ بند سنگی با حجم ۱۴ هزار و ۲۲۹ متر مکعب ،۵۷ بند خاکی گابیون با حجم پنج هزار و ۲۰ متر مکعب و ۱۵ بندخشکه چین با حجم یک هزار و ۲۰متر مکعب برای جلوگیری از وقوع سیلاب اجرا شده است.