در حاشیه مراسم افتتاح طرح های بخش کشاورزی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گزارشی از فعالیت های جاری در بخش منابع طبیعی استان را به وزیر جهاد کشاورزی ارائه داد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به تخصیص بیش از ۲۱ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه به آبخیزداری و متعاقب آن تخصیص ۱۰ میلیارد اعتبار استانی اشاره نمود.

 علینقی حیدریان با اشاره به پیشرفت 80 درصدی پروژه ها گفت: اجرای طرح آبخیزداری در 15 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان سمنان با اعتبار هزینه شده بالغ بر 14/6 میلیارد تومان از جمله طرح های آماده بهره برداری که توسط ریاست جمهوری افتتاح می شود.

حیدریان در ادامه ارائه این گزارش به تشریح نحوه اجرای طرح های بیابان زدایی در استان سمنان و طرح های ابتکاری در این حوزه از جمله طرح پایلوت مالچ ریگی اشاره نمود و افزود: این طرح در استان برای اولین بار در سطح ۳۰ هکتار در حال اجرا است.

وی با بیان این که کشت گیاه باریجه از طرح های مصوب سفرهای قبلی رئیس جمهوری از دیگر طرح های آماده بهره برداری است، ابراز داشت: کشت گیاه باریجه در دو سال گذشته در 10 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان سمنان اجرایی شده که در سالجاری نیز 5 هزار هکتار کاشت گیاه دارویی از جمله باریجه، گل گاوزبان، بادام کوهی، آنغوزه و وشق در دستور کار قرار داده ایم.

 آمار مربوط به عملکرد ممیزی، کاداستر، رفع تداخلات، بحث پایش پروانه چرا و طرح های مرتعداری از دیگر گزارش هایی بود که به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شد.