پیام طبیعت- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اتمام 80 درصدی پروژه های آبخیز اشاره نمود و گفت: 2 میلیون متر مکعب به ظرفیت کنترل و ذخیره سازی روان آب های سطحی این استان در سال جاری افزوده شد.

رضا عظیمی ادامه داد : اکنون 80 در صد شامل 22 طرح آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 50 در صد شامل 2 طرح از محل اعتبارات استانی به بهره‌برداری رسیده است و پیش بینی می شود بهره‌برداری از بقیه طرح ها تا پایان سال جاری آغاز شود.