معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: باید از هفته منابع طبیعی برای فرهنگ سازی بهره برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری- سیدعلی عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیته راهبردی هفته منابع طبیعی این هفته را مهم ترین آئین حوزه منابع طبیعی کشور دانست و افزود: از آنجائی که منابع طبیعی تجدید شونده همانند آب، خاک، جنگل و مرتع از اهمیت و ارزش به سزائی برخوردار هستند و این منابع به عنوان بستر حیات بشری و توسعه پایدار جوامع محسوب می شوند که بر همین اساس این هفته فرصت مناسبی برای ارتقاء فرهنگ عمومی حفظ و توسعه منابع طبیعی به شمار می آید.

سیدعلی عظیمی گفت: با برنامه ریزی و تمهیداتی که در نظر خواهیم گرفت امسال آئین های هفته منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی برگزار می شود و حضور مردم و سازمان های مردم نهاد در این آئین ها چشمگیر خواهد بود.

این مقام مسئول یادآور شد: با ابلاغ سیاست های اجرائی و همچنین اعلام روزشمار و شعار هفته منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جلسات ستاد هماهنگی برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور اعضاء دنبال خواهد شد.

براساس این گزارش، همه ساله و همزمان با پانزدهم اسفند و روز درختکاری هفته منابع طبیعی اغاز و تا ۲۲ اسفند ادامه می یابد در این هفته با برگزاری آئین های مختلف، مردم به کاشت نهال و حفظ آن تشویق شده و با اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از این سرمایه های ملی و خدادادی آشنا می شوند.