معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی با اعلام این مطلب گفت : درسال جاری از محل صندوق توسعه ملی اعتباری بالغ بر دو میلیارد و  250 میلیون ریال به پروژه آبخیزداری دهبار اختصاص یافت که تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی، محمود روشندل عملیات آبخیزداری را  یکی از راهکارهای اساسی جهت حفاظت منابع آب، خاک، گیاه و کاهش اثرات خشکسالی عنوان کرد و افزود :هدف از اجرای پروژه سنگی ملاتی حوزه آبخیز دهبار کنترل سیل و رسوب و کمک به تغذیه منابع آبی پایین دست و جلوگیری از تخریب باغات موجود در مسیر رودخانه و تاسیسات پایین دست می­باشد.

وی گفت : این بند با ارتفاع مفید 3 متر و حجم مخزن حدودا 10000 متر مکعب احداث و چنانچه در طول سال بطور متوسط 3 بار آبگیری شود سالانه حدود 30000 متر مکعب از روانابی را که بدون استفاده از منطقه خارج می شده ذخیره و به سفره های آب زیرزمینی نفوذ خواهد داد.

حوزه آبخیز دهبار با مساحت 11573 هکتار در حدود 10 کیلومتری غرب مشهد قراردارد و با توجه به وجود رویشگاه ارغوان به مساحت 1430 هکتار و واقع شدن چندین روستا و باغات جزو حوزه های مهم شهرستان طرقبه و شاندیز به شمار می رود.