معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت اداره کل منابع طبیعی استان لرستان از راه اندازی سامانه ثبت تخلفات حقوقی در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- حجت اله سنجابی با تاكيد برضرورت اجرای سامانه حقوقی در كليه ادارات استان گفت: این سامانه به منظور تسریع و تسهیل در گردش مکاتبات اداری و مکانیزه‌سازی فرآیندهای کاری حوزه اداره کل و ادارات امور به منظور ذخیره‌سازی متمرکز و یکپارچه اطلاعات پرونده‌ها و نامه‌ها، حفظ محرمانگی اطلاعات با در نظر گرفتن مالکیت داده‌، تسریع انجام چرخه‌ها و تعاملات اداری با استفاده از بستر الکترونیکی ، فعال و راه اندازی گردید.

وی در جمع کارشناسان حقوقی منابع طبیعی استان اظهارکرد: عملیاتی سازی این سامانه، ضمن انعکاس سریعتر وضعیت پرونده‌ها به مسئولین مربوطه، پیگیری و کنترل آسان‌تر پرونده‌ها و نامه‌ها،  نظارت راحت تر و دقیق تر بر روند اجرای فرآیندهای کاری را برای اداره کل به همراه داشته است.

وی افزود: تهیه رایانه و اسکنر در ادارات، آموزش مسئولین حقوقی شهرستان ها و مناطق استان به این سامانه از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.