مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: عملیات بیولوژیک آبخیزداری این استان هم اکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا، پیمان فتاحی اظهار داشت: عملیات‌های بیولوژیک آبخیزداری در این استان شامل بذرپاشی کپی‌ کاری و بذرکاری با هدف توسعه مرتع با گیاهان دارویی است.
وی اضافه کرد: امسال اجرای این عملیات در سطح 9 هزار و 660 هکتار از مراتع استان در دستور کار قرار گرفته که با پیشرفت فیزیکی 95 درصد انجام شده است.
فتاحی افزود: حدود 483 هکتار باقی مانده تبدیل دیم زارهای کم بازده به مرتع بود که در سال آینده انجام می شود.
مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با بیان اینکه عملیات های مکانیکی آبخیزداری و آبخوانداری از دیگر طرح های در حال اجرای این استان است، تاکید کرد: این طرح ها شامل سازه‌های رسوبگیر ملاتی گابیونی و دیوار حایل است که اکنون 35 هزار و 725 متر مکعب آن شامل 60 درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.
وی گفت: در خصوص عملیات بیومکانیک که شامل 250 هکتار بانک بندی و کنتور فارو با پیشرفت فیزیکی 80 درصد با استفاده از بذر کاری صورت گرفته از دیگر فعالیت های این اداره کل در سال جاری است.
فتاحی اظهار داشت: از دیگر خدمات این اداره کل ممیزی و کاداستر اراضی ملی که هم اکنون در سطح 310 هزار هکتار از 2 میلیون هکتار اراضی ملی استان در دست اقدام است که اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: ممیزی و کاداستر اراضی ملی که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حال انجام است شامل بازدید محل، تهیه نقشه اصلاح نقشه جانمایی در نقشه و سند ثبت و در نهایت صدور سند تک برگ به نام دولت است.
در سال جاری از محل صندوق توسعه ملی 180 میلیارد ریال اعتبار به طرح های آبخیزداری این استان اختصاص یافت که تاکنون 50 درصد این اعتبارات تخصیص داده و هزینه شده است.
کردستان حدود یک میلیون و 788 هزار هکتار منابع طبیعی شامل 373 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع دارد که معادل 61 درصد سطح استان را شامل می شود.