معاون اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان از آبگيري سازه‌هاي آبخيزداري استان طی بارندگی یک روزه خبر داد.

 ابراهیم جعفری تختی‌نژاد اظهار داشت: طی بارندگی‌های دیشب تا کنون، 175 میلیون متر مکعب آب استحصال شده است.

وی افزود: این سازه‌ها در شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی آباد، قشم، سیریک و بندرعباس می‌باشد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: حجم آب استحصال شده 175 میلیون مترمکعب معادل سی درصد از ساز‌ه‌های استان  می‌باشد.

جعفری تختی نژاد با اعلام اینکه استان هرمزگان دارای هفت هزار و  850 سازه آبخیززاری با ظرفیت آبگیری 490 میلیون مترمکعب آب است، تصریح کرد: از آغاز بارندگی‌ها از شب گذشته تا عصر امروز با آبگیری و سرریز 30 درصد از سازه‌های استان توانستیم  معادل 175 میلیون مترمکعب آب باران استحصال داشته باشیم.

وی ادامه داد:  در این بارندگی کلیه سازه‌های آبخیزداری اعم از مکانیکی-بیومکانیکی در استحصال آب نقش داشته‌اند.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: عملیات آبخیزداری باعث حفاظت خاک، افزایش کمی و کیفی آب چاه‌ها، قنات و چشمه‌ها، جلوگیری از مهاجرت، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، افزایش طول عمر سدهای مخزنی، بهبود شرایط اشتغال به ویژه کشاورزی،  تولید آب دامداری و شرب و... می‌شود.