رییس سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور گفت: با متصرفین و زمین خواران به شدت برخورد کنید اما حال و روز ان روستایی تنگ دست  را دریابید.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خلیل آقایی که روز چهارشنبه جهت بازدید از طرح های منابع طبیعی به استان خراسان جنوبی سفر کرده است در شورای اداری منابع طبیعی استان خاطر نشان کرد:تمام تلاش خود را انجام دهید تا مردم به واسطه قوانین منابع طبیعی درگیر دادگاه و  پاسگاه نباشند و تعداد پرونده ها را کم کنید
آقایی  با اشاره به نگاهی که به منابع طبیعی است.گفت: اینکه بخواهیم  نگاه  مردم را به منابع طبیعی مثبت کنیم این است که با روستائیان مدارا کنیم.
وی روستائیان را بهترین نیروها برای حفاطت از عرصه های منابع طبیعی دانست و ادامه داد: وقتی به تامین معاش روستائیان توجه کنیم،همه آنچه به عهده منابع طبیعی در حفاظت و نگهداری است، آسان خواهد شد چون روستائیان می توانند بهترین مدافع باشند و هیچ کس هم  جرات نابودی عرصه های منابع طبیعی را نخواهد داشت.
آقایی معتقد است: به جای گرفتن پیمانکار برای اجرای طرح های ابخیزداری به سراغ روستائیان بروید. تعاونی تشکیل دهید.به این شکل علاوه بر کاهش هزینه ها برای روستاییان درامد زایی می شود از طرفی چون از مزای ان خودشان بهره مند می شوند. با علاقه  بیشتری کار را انجام می دهند.
وی درباره اعتبارات سازمان جنگل ها یاد آور شد:جتی تعجب دارد که برخی اعلام می کنند جنگل و مرتع اعتبار دارد اما طرح های مقابله با بیابان اعتبار ندارد.ب اید تاکید کنم. تمامی اعتباراتی که به بخش های مختلف داده می شود باید در راستای هم باشد. بیابان از مرتع جدا نیست. هر جا نیاز به بوته کاری یا اقدامات حفاظتی است باید از هر انچه در بخش های مختلف از مرتع گرفته تا آبخیزداری برای طرح های مقابله نیز استفاده شود.