رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: مردم باید در حفاظت و نگه داری اراضی ملی در نقاط مختلف کشور مشارکت داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خلیل آقایی چهارشنبه شب در جلسه با مدیران گناباد در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: عرصه منابع طبیعی بزرگ است، 1350 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی فقط توسط منابع دولتی درست نمی‌شود و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: باید کار فرهنگی انجام شود تا با واگذاری مراتع به تشکل‌ها و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های تعاونی جهت توسعه گیاهان دارویی و حفاظت از منابع طبیعی مردم خود متقاضی باشند.

آقایی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و مصوبه مجلس شورای اسلامی فعالیت های منابع طبیعی بزودی در روستاها به خود روستائیان واگذار خواهد شد، براساس این مصوبه تعاونی‌هایی در روستاها تشکیل خواهد شد که فعالیت‌های منابع طبیعی را انجام خواهند داد و این واگذاری سبب سرعت و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی بستر اصلی توسعه کشور است که بدون در نظر گرفتن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و رشد توانمندی‌های همه جانبه کشور معنی پیدا نمی‌کند.

آقایی عنوان کرد: نهال کاری افتخار منابع طبیعی است و در همین راستا 10 میلیارد تومان اختصاص می‌دهیم که 35 هزار هکتار منابع طبیعی و 35 هزار هکتار مردم  نهال در گناباد بکارند.

100 میلیارد ریال به فعالیت‌های بیابان‌زدایی گناباد اختصاص یافت 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اختصاص 100 میلیارد ریال به فعالیت های بیابان زدایی شهرستان گناباد خبر داد.

آقایی اظهار داشت: حوزه منابع طبیعی باید مورد توجه تمامی نهادها قرار گیرد؛ در صورتی که امروز همه از آب صحبت می‌کنند و برنامه‌ریزی برای آن می‌شود، خاک نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اهمیت افزایش پوشش گیاهی، اصلاح و احیای آن اظهار داشت: میزان کنونی پرونده‌های موجود در گناباد در زمینه منابع طبیعی، نشان دهنده مشارکت و فرهنگ حفظ منابع طبیعی در این شهرستان بوده که ستودنی است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور 100 میلیارد ریال برای فعالیت‌های بیابان‌زدایی در گناباد و بجستان اختصاص داد و افزود: 70 هزار هکتار باید از محل این اعتبار با مشارکت مردم فعالیت‌های بیابان‌زدایی طی یکسال آینده اجرا شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حالی که دهه ۳۰ و ۴۰ حرکت شن‌های روان باعث خالی از سکنه شدن برخی از روستاهای گناباد و حتی محاصره روستاها شده بود در حال حاضر ۱۰درصد از ۵۷۸ هزار هکتار این شهرستان تاغ‌کاری و نهال کاری شده است.

علیرضا صحرائی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و مشارکت خوب مردم ۷ تا ۸ کانون فرسایش بادی تثبیت شده است به صورتی که به ازای هر شهروند گنابادی توسط اداره منابع طبیعی ۲۰۷ اصله نهال کاشته‌ شده و این در صورتی که در مشهد سرانه ۲.۵ اصله نهال بوده است.

وی تاکید کرد: مشارکت مردم در این شهرستان به خوبی بچشم می‌خورد و به‌ نحو احسن اجرا می‌شود.برخی پروژه ها از صفر تا صد را مردم انجام می دهند.