پیام طبیعت: پیش از ظهر امروز رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دفتر شورای عالی جنگل رفت و با رییس و اعضای شورا به گفت و گو نشست.

تعیین راهبردها و سیاست های کلان سازمانی و همچنین رصد، نظارت و کنترل فعالیت های سایر بخش های فنی از جمله تاکیدات رییس سازمان جنگل ها در نشست با اعضای شورا بود.

مهندس خلیل آقایی در این نشست همچنین گفت: کلیه دستور العمل ها و ابلاغیه ها که قرار است از سوی سازمان ارسال شود حتماً  باید با نظارت شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری انجام شود.

توجه به اقتصادی کردن طرح ها و اولویت بندی امور و پرداختن به مسایل اصلی سازمانی بخش دیگری از صحبت های خلیل آقایی بود.

رییس سازمان جنگل‌ها با تاکید بر استفاده از نیروهای جوان و نخبه در بخش های مختلف سازمانی خاطر نشان کرد: شورای عالی جنگل باید نسبت به شناسایی ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و کارشناسی دانشگاه ها و مجامع علمی اقدام کند و از نظرات آنان در جلسات مشورتی و طرح و برنامه بهره مند شود.

آقایی همچنین گفت: ظرفیت های کارشناسی زیادی در بدنه سازمان جنگل ها نهفته است و این نیروها که پتانسیل و سرمایه های ارزشمند سازمان محسوب می شوند باید در تصمیم گیری ها و دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار گیرند.
در این نشست کامران پورمقدم رییس شورای عالی سازمان گزارشی از عملکرد شورا را ارائه کرد.